Press "Enter" to skip to content

Notar de București

Despre cooperarea consolidată privind Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale;
Septembrie 2023

Comparaţie cu normele aplicabile în dreptul internaţional român; Implicaţii în activitatea notarială Regulamentul (UE) 2016/1103 în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi…