Press "Enter" to skip to content

Despre noi

Notar de București este o publicație de informare și analiză editată de Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București. Articolele, scrise de notarii din Camera Notarilor Publici București, se adresează atât notarilor din Camera București și din întreaga țară, cât și oricăror altor profesioniști ai dreptului sau colaboratori ai acestora.

Materialele din cuprinsul ziarului prezintă informații despre activitatea Colegiului Director, despre interesele și temele actuale ale activității notariale din Camera București, despre evenimente recente sau din istoria notariatului, despre preocupările notarilor pentru dezvoltare profesională și personală, implicare în viața socială, pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Publicația își propune să cultive responsabilitatea socioprofesională a notarilor publici și atașamentul acestora față de nobila profesie, promovarea instituțională și cooperarea cu celelalte profesii juridice liberale, recunoștința și respectul pentru mentori, pentru abnegația și dăruirea celor care promovează și fac cinste profesiei de notar, empatia și corectitudinea fața de clienți, solidaritatea breslei notariale, respectul legii și normativelor, în speranța de a înainta cu spor pe calea binelui comun.

Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București