Press "Enter" to skip to content

Formator la Institutul Notarial Român în vremea covidului
Iunie 2020

Boroi Silviu Cătălin, notar public

Profesia noastră, ca de altfel întreaga societate, a parcurs și parcurge o perioadă ieșită din comun, stranie și de neconceput pentru mulți dintre noi. Efectele produse de pandemie au produs și vor produce efecte greu de cuantificat și anticipat, unele dintre ele chiar ireversibile. O decizie, fie ea acțiune sau inacțiune, luată sub imperiul pandemiei poate avea efecte de neînțeles și impredictibile pentru viitor. Într-o astfel de criză, însăși ideea de planificare, de organizare este discutabilă: este dificil de cuantificat ce înseamnă, în prezent, noțiunea de termen scurt, mediu sau lung. Anumite etape din evoluția societății, gândite a avea loc într-o anumită perioadă de timp, s-au realizat practic ”peste noapte”, cu un impact deloc de neglijat. Însăși ideea de evoluție a societății, din anumite perspective, s-a radicalizat sau s-a reformat integral.

Începând cu data de 15 martie 2020, la nivelul Institutului Notarial Român s-a pus problema continuității activității din perspectiva formării profesionale a notarilor publici. După destul de multe discuții și analize, s-a luat decizia începerii cursurilor în mediul on-line, prin intermediul unei platforme specializate. S-a stabilit ca data de 29 aprilie 2020 să fie data de începere a acestor cursuri în mediul on-line si s-a luat decizia ca primii formatori să fie subsemnatul, Boroi Silviu Cătălin, în calitate de notar public, și domnul Bodu Sebastian.

Deși am fost onorat de această propunere, trebuie să recunosc faptul că am acumulat suficient trac. În primul rând, era o noutate pentru mine și, nefiind destul de familiarizat cu mediul virtual, nu știam în ce măsură mă voi descurca în fața provocărilor oferite de respectivul eveniment. De asemenea, nu știam nici care va fi reacția colegilor notari publici participanți la simpozion, dacă vor aprecia sau nu formatul inedit impus de situația specială existentă la momentul respectiv.

Numărul notarilor publici participanți la simpozion a depășit cu mult până și cele mai optimiste așteptări, fara a fi un impediment pentru derularea simpozionului, platforma aleasă pentru susținerea acestuia făcând față cu brio acestei încercări.

Notarii publici participanți la simpozion au dat dovadă de colegialitate și de o atitudine admirabilă.Numărul de întrebări trimise, peste osutăcincizeci, atât cu ocazia înregistrării prealabile, dar și în timp real, pe parcursul simpozionului, a arătat că notarii publici participanți au dorit să se implice și chiar s-au implicat în desfășurarea acestuia. Cu alte cuvinte, interacțiunea, fie ea și numai virtuală, a existat și a fost la un nivel mult peste așteptările subsemnatului.

Întrebările trimise de notarii publici participanți au vizat diverse aspecte practice ale activității notariale și au atins probleme delicate și susceptibile de interpretare, atât în privința actelor notariale, cât și în privința procedurilor notariale. Unele întrebări au vizat incidentele procedurale ce pot să apară cu ocazia dezbaterii succesiunii, respectiv suspendarea procedurii, conexarea și disjungerea dosarelor succesorale. Alte întrebări au privit instituția clauzelor considerate nescrise, cu accent pe natura juridică a acestora. Nu lipsite de interes au fost și întrebările privitoare la plata și încasarea prețului, respectiv în ce condiții se poate face plata sau se poate încasa plată de către alte persoane decât cumpărătorul, respectiv vânzătorul. De asemenea, au fost întrebări care s-au axat pe cazuri particulare de nulitate și desființarea unui contract prin voința părților.

Întrebările au vizat, în cele mai multe situații, spețe concrete care mi-au întărit convingerea potrivit căreia profesia noastră areo complexă activitate juridică, comparabilă cu celelalte profesii juridice. Nu de puține ori, actele și procedurile notariale sunt de o complexitate și dinamică surprinzătoare, cum este, de altfel, întreaga societate.

Trecând peste tracul și tensiunea acumulate până în ziua simpozionului, recunosc că experiența acumulată cu această ocazie, chiar dacă într-o situația de excepție, a fost o experiență deosebită și utilă pentru mine. Am apreciat încrederea care mi s-a acordat din partea tuturor celor implicați, inclusiv a colegilor notari publici participanți și am încercat, în măsura posibilităților, să nu dezamăgesc și să mă apropii de exigențele cerute de un astfel de simpozion profesional.

Consider primul simpozion on-line organizat de Institutul Notarial Român ca fiind o reușită, dar cred că socializarea în mediul on-line nu poate fi asimilată cu socializarea clasică, tradițională, așa cum suntem obișnuiți cei mai mulți dintre noi. De aceea, nu putem pune semnul egalității între cele două forme de socializare. Amândouă își pot avea locul lor firesc, însă fără să se suprapună sau să se excludă una pe cealaltă.

Îmi place să cred și sper că evenimentele din ultimele luni nu și-au lăsat și nici nu își vor lăsa amprenta asupra sănătații familiilor noastre sau asupra profesiei de notar public și că, în curând, vom discuta despre aceste lucruri la timpul trecut.