Press "Enter" to skip to content

Karl Stöger-Actul notarial electronic și principiul teritorialității
Iunie 2020

Octavian Rogojanu, notar public

În numărul 01/2019 al revistei notariatului austriac (NZ 01/2019), Prof. univ. dr. Karl Stöger, profesor al Institutului pentru Drept Public și Științe Politice al Universității Graz și colaborator științific al NZ a abordat o temă de maximă actualitate și anume aceea referitoare la actul notarial electronic și principiul teritorialității.

Acest articol trebuie privit în contextul pandemic actual când multe dintre energiile autorităților statale sunt îndreptate asupra prevenirii și combaterii efectelor Covid 19, fiind încurajate digitalizarea și evitarea contactelor sociale. În paranteză fie spus în Austria procesul legislativ este foarte activ. Nu de mult a fost publicată cea de-a 17-a lege COVID 19. Toate aceste legi conțin diferite măsuri pentru gestionarea crizei, iar unele dintre legi au fost deja modificate. De interes pentru profesia noastră este modificarea Legii notarilor din Austria (Notariatsordnung – NO) care prevede la articolul 90a că toate actele notariale (autentice și cu legalizare de semnătură) pot fi îndeplinite în formă pur electronică, de la distanță.

Articolul Prof. Stöger se raportează la Legea înființării societăților. Prin această lege a devenit posibilă întocmirea electronică a unui act notarial autentic “la distanță”. În această situație notarul se află la sediul său, dar alți participanți se pot afla chiar și în străinătate. Întrucât anumite activități ale notarului sunt înțelese de către o parte din doctrină ca fiind efectuate în exercitarea autorității publice se pune întrebarea dacă această posibilitate intră în conflict cu interdicția exercitării autorității publice în afara teritoriului statului propriu.

În cele ce urmează vom prezenta principalele idei ce se desprind din articolul profesorului austriac.

A. Notariatul și principiul teritorialității
Prin Legea înființării (societăților, n.tr.) în formă electronică notarială s-a introdus în Legea notariatului un nou articol care prevede întocmirea unui act electronic autentic notarial “prin utilizarea unei modalități de comunicare electronică” și care a intrat în vigoare la 1.1.2019.
Astfel, un notar austriac are acum posibilitatea de a întocmi acte autentice notariale, chiar dacă părțile se află într-un alt loc din țară sau chiar din străinătate – desigur, prin intermediul unei legături de comunicație sigure și continue. În ceea ce privește participarea părților din străinătate trebuie avut în vedere că art. 1, alin. 3 din Legea notariatului prevede că notarii, într-o anumită măsură, îndeplinesc “sarcini publice”, în calitate de ofițeri publici, ceea ce în practică și în literatura de specialitate este percepută ca exercitare a atribuțiilor de autoritate publică. Acest lucru este valabil și pentru întocmirea actelor autentice notariale. Și alte state, cum ar fi Germania, văd asemănător rolul notarului. Acest lucru conduce desigur la întrebarea în ce măsură este admisibilă participarea transfrontalieră a unei părți (concret: a fondatorului) la întocmirea electronică a unui act autentic notarial (concret: actul de infiintare a unei societăți digitale cu răspundere limitată) din perspectiva dreptului internațional, respectiv a dreptului constituțional.

Notarul austriac este împuternicit să-și exercite prerogativele pe întreg teritoriul federal, ceea ce înseamnă că un act dresat de el într-un punct oarecare al teritoriului federal își produce efecte juridice. Prin urmare, aceasta înseamnă că participarea la înființarea în interiorul țării a unei societăți digitale cu răspundere limitată nu ridică probleme nici atunci când s-ar pleca de la premiza că locul dresării unui act autentic notarial nu ar fi doar sediul biroului notarial, ci și locurile din care participă fondatorii “conectați digitali”

B. Se exercită la înființarea unei societăți digitale cu răspundere limitată autoritate publică în străinătate?
Se pune întrebarea dacă un notar austriac care, din biroul său, instrumentează înființarea unei societăți digitale cu răspundere limitată cu participarea unei persoane aflată în alt stat-membru, exercită autoritate publică în afara Austriei.
În legătură cu aceasta trebuie reținut faptul că procedura înființării unei societăți digitale cu răspundere limitată cuprinde, pe lângă consilierea juridică, și constatarea depunerii semnăturii electronice de către membri fondatori și legalizarea semnăturilor acestora prin semnătura electronică a notarului. Se face trimitere și asupra faptului că procedura autentificării este formată din percepția senzorială a depunerii semnăturii (prin fondator) și confirmarea acesteia prin notar.
Aceasta înseamnă: în cazul înființării digitale a societăților cu răspundere limitată activitatea de autoritate publică se exercită acolo unde se găsește notarul.
Există indicii serioase care arată că la înființarea unei societăți digitale cu răspundere limitată nu se exercită niciun act de autoritate publică în afara teritoriului statului austriac. Prin aceasta, înființarea unei societăți digitale cu răspundere limitată nu contrazice principiului teritorialității al dreptului internațional.

C. Poate un alt stat-membru al UE să interzică participarea la înființarea unei societăți digitale cu răspundere limitată?
S-a precizat că motive convingătoare pledează în favoarea faptului că la înființarea unei societăți digitale cu răspundere limitată nu se exercită puterea de autentificare asupra unei părți aflată în străinătate, toate actele de autoritate publică fiind dresate exclusiv în interiorul țării. Din acest motiv un stat nu poate opune admisibilitatea înființării unei societăți digitale cu răspundere limitată prin apel la principiul teritorialității.
Rezumând trebuie reținut că, după părerea profesorului, îi va fi foarte greu unui alt stat-membru să interzică participarea la înființarea digitală, la distanță, a unei societăți austriece cu răspundere limitată, a unei persoane aflate pe teritoriul său, motivându-se prin protejarea propriului notariat (mai precis: a intereselor protejate prin acesta [prin notariat, n. tr.], cum ar fi siguranța ordinii juridice și siguranța registrelor).

D. Rezultat: actul notarial electronic compatibil cu principiul teritorialității
Dacă rezumăm considerațiile prezentate atunci avem următorul rezultat:

  1. Înființarea digitală a unei societăți cu răspundere limitată prin participarea unor persoane aflate în interiorul țării, la distanță, este acoperită fără probleme de legislația profesională curentă și de art. 8 din Legea notariatului.
  2. În lumina dreptului unional este foarte discutabil ca un stat-membru să poate interzice unei persoane aflate pe teritoriul său să participe la înființarea digitală, prin intermediul unui notar austriac, a unei societăți austriece cu răspundere limitată. Deoarece înființarea unei societăți austriece cu răspundere limitată este, principial, sarcina unui notar austriac, nu se intervine asupra domeniului de activitate al unui notar străin din statul în cauză și astfel nici nu se periclitează capacitatea de funcționare a notariatului din acel stat.