Press "Enter" to skip to content

Colegi noi în organele de conducere ale Camerei Notarilor Publici București
Iunie 2021

În prima parte a anului 2021, notarii publici și-au ales reprezentanții în organele de conducere ale Camerei dar și în cele ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici, pentru mandatul 2022-2026. O parte dintre cei aleși, erau deja membri, fiind realeși în aceleași funcții sau promovând într-o funcție superioară, așa cum este cazul domnului Dan Tătaru care va ocupa poziția de Vicepreședinte al Camerei, după două mandate ca membru în Colegiul Director.

Unii dintre colegi vor face însă pentru prima dată parte din organele de conducere a profesiei așa că i-am rugat să ne transmită care sunt gândurile lor la început de drum dar și să ne vorbească despre ce își propun pentru acest mandat.

Ioana Vlăsceanu, supleant al reprezentantilor în Consiliul Uniunii

”Un deziderat important al activității mele este implicarea mai accentuată a notariatului în societate prin promovarea serviciilor notariale și activității notarului, atât în rândul celorlalți specialiști ai dreptului, dar și a celorlalți destinatari.

Prin activitatea mea, voi invita pe colegii noștri, notari publici, ca împreună cu avocați, executori judecătorești și alți specialiști ai dreptului, să căutam soluții pentru justițiabili, așa încât, cauzele de natură civilă să își găsească rezolvare apelând la procedurile notariale existente și astfel aceștia să se bucure de toate beneficiile accesării acestor proceduri, beneficii de natură umană și materială: onorarii, costuri, timp. Toate acestea vor asigura, pe lângă degrevarea instanțelor de judecată cu cauzele care pot găsi rezolvare, pe cale necontencioasă, la birourile notariale și ceea ce urmărim prin aceasta: eficiență! Voi sprijini în acest fel și proiectul „Eliminarea factorilor pentru inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare-Eficiență”, al cărui lider de parteneriat este Consiliul Superior al Magistraturii, proiect care este mai mult decât binvenit și care este necesar a fi implementat in legislație, reprezentând o oportunitate și pentru notarii publici.

Un punct important al activității mele va fi dezvoltarea colaborării cu ceilalți specialiști ai dreptului, promovarea participării acestora la activitățile de pregătire profesională ale notarilor, la redactarea, în comun, a unor articole pe probleme juridice care ne privesc pe toți, în revistele și ziarele profesionale ale notarilor publici.”

Anca Sinescu, supleant al reprezentantilor în Consiliul Uniunii

”Având în vedere privilegiul, conferit prin vot de către distinșii mei colegi, voi încerca să dau expresie profesionalismului la cele mai înalte cote ale sale, iar, în numele spiritului de echipă și de solidaritate, îmi propun fortificarea poziției incontestabile pe care o ocupă Camera Notarilor Publici București în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

De asemenea, voi pune în slujba breslei noastre experiența notarială de aproximativ 20 ani în profesie, activitatea de cadru didactic universitar de 15 ani, munca de cercetare de aproximativ 9 ani în cadrul studiilor doctorale și, nu în ultimul rând, expertiza acumulată în mandatul de membru supleant în Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București.

Printre altele îmi propun să contribui la întărirea dialogului permanent cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și cu celelalte Camere ale notarilor publici, prin promovarea și implicarea notarilor publici din Camera Notarilor Publici din București în toate grupurile de lucru de la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, la implementarea programului de digitalizare a activității notariale, în cele trei componente ale sale (dialog interinstituțional, asigurare și implementare infrastructură tehnică, precum și instruire profesională în utilizarea resurselor digitale).

Nu în ultimul rând, cred că se impune actualizarea și îmbunătățirea cadrului normativ și nu numai, în vederea conservării stabilității profesiei și plenitudinii competențelor notariale, în contextul tendinței internaționale de eliminare a unor componente din activitatea notarială. ”

Mihaela Durnescu, membru în Colegiul Director

”Îmi doresc să contribui, ca membru în Colegiul Director, la conturarea și punerea în practică a unor strategii coerente de dezvoltare a profesiei și de promovare a imaginii notarilor publici din Camera București.

În interior, voi susține continuarea acțiunilor începute (așa cum sunt cele de informatizare a Camerei, ziarul nostru, intranetul care oferă numeroase instrumente de lucru pentru practicieni) și voi căuta, alături de ceilalți membri ai Colegiului, soluții noi ce pot veni în sprijinul notarilor. Voi susține creșterea nivelului de implicare a fiecăruia dintre notarii din Camera București în viața ”cetății”, conștientă fiind de valoarea fiecăruia și de importanța de a pune împreună aceste valori.

Cred că este importantă conștientizarea rolului fiecărui notar în construirea imaginii de ansamblu. Și mai cred că, o afirmație negativă la adresa unui notar, din partea oricăruia dintre colegi, face mai mult rău decât orice cuvânt urât venit din afara profesiei. Consider că, până la urmă, de fiecare dată când un beneficiar este mulțumit sau nemulțumit de oricare dintre noi, în fiecare situație în care unul dintre noi este subiectul sau victima unei campanii negative, imaginea ce rămâne în conștiința publică este cea a unui notar, nu neapărat a unui nume de notar. De aceea îmi doresc să ne susținem și promovăm valorile, să fim solidari, toleranți, fără însă a permite sau încuraja practici nelegale.”

Cristina Marinescu, supleant în Colegiul Director

”Sunt onorată și impresionată de votul dumneavoastră. Deși candidatura mea pentru această poziție a fost conjuncturală, am convingerea că voi avea parte de o experiență care mă va îmbogăți semnificativ în plan profesional și sunt conștientă că mi-a fost oferit privilegiul de a face parte dintr-o echipă cu oameni deosebiți și foarte bine pregătiți. Îmi vin în minte cuvintele lui Henry David Thoreau ”Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul”. Îmi doresc să contribui, cu responsabilitate și profesionalism, la îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus si pe care vi le-am comunicat cu ocazia depunerii candidaturii. Cum planurile de început de drum sunt mai mereu optimiste, mi-aș dori foarte mult să constatăm împreună, în timp, că tot ceea ce ne-am propus funcționează și dă rezultatele așteptate de noi toți.”

Bogdan Miclescu, supleant în Colegiul Director

”Unul dintre motivele pentru care am ales să candidez la funcția de supleant al membrilor colegiului director este acela că doresc să îmi aduc contribuția la dezvoltarea și asigurarea continuității profesiei noastre, aspecte pe care le consider ca fiind o obligație morală a fiecărui notar public.

Dacă în trecut profesia noastră a evoluat de la redactarea documentelor notariale cu ajutorul mașinii de scris la tehnoredactarea acestora prin intermediul calculatoarelor, în prezent se fac demersuri pentru digitalizarea activității, atât de necesară astăzi în mai toate domeniile.

Astfel, consider ca îmi revine sarcina ca, alături de colegii mei, să găsim soluții pentru digitalizarea eficientă a unora dintre procedurile notariale, astfel încât profesiei noastre să-i fie asigurată continuitatea și în epoca modernă.

În concret, doresc să îmi aduc contribuția la facilitarea desfășurării activității notariale și furnizarea de servicii notariale complete clienților noștri, prin încheierea de protocoale de colaborare între Camera Notarilor Publici București și instituții ale statului, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, Direcțiile de Impozite și Taxe Locale ale Mun. București și altele, care să ne ofere posibilitatea utilizării semnăturii digitale și transmiterii documentelor notariale direct către aceștia, pentru a evita atât eventualele fraude, cât și pentru o eficientă comunicare între notarii publici și instituțiile statului.”