Press "Enter" to skip to content

Culegere de practică notarială. Spețe comentate. Volumul VIII
Iunie 2021

Culegerile de practică notarială reprezintă un instrument extrem de valoros pentru activitatea noastră. Ajungând deja la un al VIII-lea volum, acestea oferă soluții pentru o mare diversitate de spețe, din toate ariile de competență notarială, la care ne întoarcem mereu, cea mai mare parte a problemelor ridicate rămânând de actualitate chiar și după mulți ani. Dacă punem împreună toate spețele discutate în cele opt volume, vom vedea că acestea ne pot ajuta să identificăm soluții pentru cele mai multe dintre situațiile practice cărora încercăm să le găsim rezolvarea.    

Volumul este așadar valoros nu doar datorită concluziilor unor spețe analizate, ci, mai ales, pentru argumentele ce au stat la baza formulării acestora. Raționamentul din spatele lor ne poate ajuta nu doar să înțelegem concluzia trasă ci ne poate îndruma și în ipoteze similare.

Structurat pe opt capitole, volumul VIII oferă posibile soluții unor probleme practice din materia bunurilor și a drepturilor reale, a contractelor speciale, a liberalităților, din procedura succesorală notarială dar și din alte proceduri notariale. Sunt strânse de asemenea spețe semnificative din procedura înscrierii în Registrele Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN – Infonot) din practica aplicării Regulamentului cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679 (RGPD) dar și din proceduri cu elemente de extraneitate.       

Mă voi opri, în continuare doar asupra a două ipoteze analizate, semnificative datorită numărului mare de situații practice în care regăsim aceste probleme. Prima ar fi cea a asemănărilor și deosebirilor între dreptul de trecere, reglementat ca o limită a exercitării dreptului de proprietate, și servitutea de trecere. Concluzia analizei este extrem de importantă pentru procesul delimitării celor două drepturi, ce pot fi reglementate sau recunoscute în cuprinsul unui act notarial: ”obținerea unei căi de acces suplimentare duce la stingerea dreptului de trecere existent care, la data dobândirii imobilului constituind fondul dominant, lipsit de alt acces, reprezenta singura ieșire la drumul public”. Spre deosebire de dreptul de trecere, ”servitutea se poate constitui chiar în cazul în care fondul dominant are un acces la calea publică, dar acesta este fie insuficient, fie dificil de realizat”.

Cea de a doua speță analizată și ale cărei concluzii am considerat a fi extrem de importante pentru activitatea practică, este aceea a procedurii de certificare a îndeplinirii pactului comisoriu. Sunt expuse în detaliu etapele ce vor fi urmate în procedura de certificare a îndeplinirii pactului comisoriu: cererea creditorului, constatarea neexecutării obligațiilor și întocmirea încheierii de certificare a notarului public, atrăgându-se atenția asupra aplicabilității art. 24 alin. 4 lit b din Legea nr. 7/1996 numai în cazul pactului comisoriu nu și în cel al rezoluțiunii unilaterale.

Fiecare dintre ipotezele analizate poate fi foarte importantă pentru activitatea oricăruia dintre noi, de aceea cred ca volumul al VIII-lea al Culegerii de practică notarială reprezintă un moment important al anului 2021 pentru activitatea notarială.

Claudiu Prăjanu, Notar Public