Press "Enter" to skip to content

PREGĂTIREA CONTINUĂ nu este o lozincă, ci o necesitate!
Septembrie 2021

”Investiția în cunoaștere, aduce cea mai bună dobândă.”
Benjamin Franklin

La finele anului trecut, Comisia Europeană a adoptat o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-20241, strategie ce include și notarii din statele europene, alături de ceilalți specialiști din domeniul justiției (judecători și procurori, personalul instanțelor și al parchetelor, avocați și executori judecătorești). Documentul relevă două aspecte importante pentru profesia noastră. Primul este acela că, în opinia instituțiilor europene ”notarii contribuie la asigurarea eficacității dreptului UE în domenii care sunt relevante pentru persoane fizice și întreprinderi, precum succesiunea, medierea, insolvența și combaterea spălării banilor2, ceea ce reconfirmă rolul nostru în actul de justiție privit la nivel global. Un al doilea aspect foarte important este acela că, potrivit documentului amintit, notarii reprezintă categoria profesională care a manifestat cel mai mare interes pentru pregătirea continuă, după cea a judecătorilor și procurorilor, diferențele față de alte categorii de profesioniști fiind semnificative. Acest interes a reprezentant o constantă pe parcursul ultimilor 10 ani. Astfel 11,36 % dintre notari au participat în anul 2011 la cursuri de formare în dreptul UE spre deosebire de 1,75 % din personalul instanțelor și al parchetelor, 1,79 % dintre avocați, 3,57 % dintre executorii judecătorești. Diferența s-a menținut pe parcursul celor 10 ani în care au fost colectate aceste date, în anul 2019, 26,03 % dintre notari participând la cursuri de formare în dreptul UE spre deosebire de doar 6,40 % din rândul personalului instanțelor și al parchetelor, 3,36 % în cazul avocaților și 16,19 % în cazul executorilor judecătorești. Cu toate acestea, trebuie să precizăm că numărul judecătorilor și al procurorilor instruiți în această materie a fost mereu aproape dublu față de cel al notarilor (24,62% în anul 2011 și 55,70 % în anul 2019)3, ceea ce înseamnă că încă este loc pentru mai bine.

Faptul că un profesionist este obligat să își continue perfecționarea și după terminarea școlii (școlilor), a fost mereu o realitate iar notarii au demonstrat că înțeleg acest lucru, așa cum rezultă și din statisticile instituțiilor europene, amintite mai sus. Însă, ultimii ani au reprezentat pentru noi o provocare constantă, impunând o nevoie permanentă de dezvoltare în arii din ce în ce mai variate. Realitatea ultimilor ani ne-a demonstrat că adaptarea activității notariale la modificările Codului civil în 2011 nu a fost nici pe departe cel mai dificil lucru de făcut. În zilele noastre, pregătirea profesională necesară pentru a exercita profesia de notar nu se limitează la cea juridică. Sunt necesare cunoștințe reale de criminologie/psihologie/drept penal (pentru a identifica eventuale acțiuni ce pot conduce spre spălarea banilor sau finanțarea terorismului), limbi străine pentru a fi la curent cu informațiile puse la dispoziție de structurile europene în dreptul UE, cunoștințe temeinice de IT pentru a nu face greșeli în gestionarea informațiilor sensibile cum ar fi cele cu caracter personal sau pentru a înțelege noțiuni complexe cum este cea a monedelor virtuale, și, chiar de psihologie pentru a gestiona relația cu clienții aflați în situații vulnerabile (divorț/dezbaterea unei succesiuni) și lista ar putea continua.

Pare copleșitor, mai ales în contextul actual în care și volumul de instrumente la dispoziția noastră este incredibil de mare (cărți, tratate, cursuri, articole, site-uri, podcasturi….) ca să nu mai amintim inflația legislativă sau numărul mare de soluții jurisprudențiale obligatorii, fiind dificilă selectarea celor care sunt cu adevărăt relevante sau a celor care sunt esențiale. Este, în egală măsură, o provocare și pentru cei implicați în managementul organizațional care trebuie să selecteze și să pună la dispoziția membrilor săi informațiile necesare într-un format cât mai comprimat, redat într-un mod facil care să poată fi accesat și asimilat într-un timp foarte scurt.

În materia dreptului european, există o serie de resurse puse la dispoziția profesioniștilor, numeroase site-uri oferind informații prețioase în instrumentarea dosarelor cu elemente de extraneitate4. Pentru cei dornici de perfecționare, amintim și faptul că instituțiile europene organizează numeroase cursuri, cele mai multe dintre ele, în acest moment, în mediul online5 . Institutul Notarial Român va organiza cu siguranță o serie de cursuri de pregătire pentru notari, cu privire la care veți primi informațiile necesare pentru a vă înscrie. La nivelul Camerei, prin intermediul paginii de intranet încercăm să vă ținem conectați la actualitățile zilei.

Și, pentru că am pornit de la ceea ce spunea Benjamin Franklin, vă invităm să investiți timp în folosirea acestor resurse, înțelegând că numai astfel vom putea răspunde exigențelor impuse de beneficiarii serviciilor noastre și de timpurile în care ne exercităm profesia. Fiind practicieni ca și dumneavoastră, înțelegem foarte bine însă și cât de limitat este timpul liber, de aceea ne preocupăm constant și de îmbunătățirea formei în care vă oferim aceste informații.

Și, pentru că una dintre resursele prin care încercăm să vă fim alături, este acest ziar, vă invităm să citiți articolele scrise de colegii noștri și de alți profesioniști care ne-au onorat răspunzând invitației noastre, pe teme actuale, așa cum sunt certificatul de moștenitor european, conferințele europene (în acest moment cea din materia dreptului familiei), hotărâri relevante ale instanței supreme dar și despre rolul notarului în procedura divorțului cu minori, din perspectiva psihologului.

Vă dorim lectură plăcută!

Laura Badiu, Președintele Colegiului Director


1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul regiunilor – Asigurarea justiției în UE – o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024, p.9, disponibilă la adresa EUR-Lex – 52020DC0713 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

2 Idem, p.8

3 Ibidem