Press "Enter" to skip to content

Cercetarea juridică, o vocație
Decembrie 2021

Am răsfoit cu multă curiozitate volumul aniversar dedicat profesorului Baias, In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept1, convinsă fiind de calitatea materialelor. Curiozitatea a devenit o reală bucurie atunci când, nu doar că am găsit un articol extrem de util pe marginea unor operațiuni notariale de alipire și dezlipire despre care orice notar ar fi interesat, dar mai ales pentru că acest articol a fost scris de un coleg al nostru: Alin-Adrian Moise.

Să regăsești numele lui Alin Moise în dreptul unui articol publicat într-un astfel de volum, nu poate constitui o surpriză pentru că nu cred să existe vreun notar care să nu fi folosit ca instrument de lucru volumul Legea notarilor publici. Comentariu pe articole2, în care îl regăsim pe Alin alături de alte nume valoroase pentru literatura de specialitate în materie notarială.

Alin Moise a obținut titlul de doctor în drept cu calificativul excelent summa cum laude înainte de a împlini vârsta de 30 de ani, în domeniul complex al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare în primii ani de după intrarea în vigoare a actualului Cod civil. Teza sa de doctorat a fost nominalizată la Premiul Henri Capitant, din cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat pentru anul 2015 pentru cea mai bună teză sau monografie juridică a anului pe teme de drept privat, fiind privită ca având un ”nivel științific deosebit”3 ce ”impresionează în mod plăcut (prin) temeinicia argumentării soluțiilor adoptate în problemele cercetate, examinarea critică a practicii judiciare și notariale pertinente și, nu în ultimul rand, stilul precis și clar în care lucrarea este redactată.”4

La lucrarea ”Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare” se adaugă 4 lucrări publicate în volum alături de importante nume ale dreptului civil român, peste 20 de articole publicate în reviste din țară și din străinătate precum și cursurile foarte apreciate de legislație și procedură notarială susținute în calitate de formator la Institutul Notarial Român. O activitate de cercetare juridică amplă și valoroasă care îl face pe colegul nostru notar, Alin Moise un reper printre notarii publici din Camera București.

Este, de altfel, extrem de valoros pentru întregul corp profesional că astfel de tineri, foarte bine pregătiți, sunt parte ai organizației. Perspectiva lor teoretică susținută de o semnificativă pregătire poate contribui la dezvoltarea unor bune practici în domeniul notarial, cu impact semnificativ nu doar în interiorul profesiei ci și pentru conturarea unei bune imagini a notariatului și a activității notariale.

Felicitări așadar, Alin Moise! Chapeau!

Mihaela Durnescu, notar public


1 A. Almășan, I. Vârsta, C. E. Zamșa (ed.), In Honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept, Ed. Hamangiu, București, 2021

2 A. Moise, I.-F. Popa, F. A. Boar, D.-D. Bolduţ, A.-V. Doroş, D. Negrilă, Legea notarilor publici. Comentariu pe articole, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016

4 Ibidem