Press "Enter" to skip to content

Drept şi istorie: imagini din arhiva Camerei Notarilor Public
Decembrie 2021

Arhiva Camerei Notarilor Publici București şi-a mărit şi diversificat în decursul existenței sale colecțiile de documente și carte conservate datorită donațiilor importante primite din partea unor notari publici: dl Dumitru Viorel Mănescu, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, dna Doina Rotaru, prim-vicepreședintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, dl Octavian Viorel Rogojanu, membru în Colegiul Director al Camerei București, prestigiul instituției noastre crescând de la an la an.

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, în contextul tradiționalului Concert de Crăciun organizat în data de 18 decembrie 2021 de Camera Notarilor Publici București, în foaierul Ateneului Român, a avut loc lansarea albumului foto-documentar: Drept şi istorie: imagini din arhiva Camerei Notarilor Public, o primă încercare de popularizare a comorilor juridice pe care Camera Notarilor Publici București le păstrează.

Un demers temerar, pentru că, la elaborarea și realizarea lucrării, s-a decis utilizarea exclusivă a pieselor existente în colecțiile, fondurile arhivistice și biblioteca conservate în Arhiva Camerei București, de cele mai multe ori disparate din punctul de vedere al conținutului, fără o legătură organică precisă între ele, aspect care caracterizează, de regulă, noțiunea de colecție arhivistică.

Dintre documentele prezentate putem remarca: Statutele breslei țesătorilor din Birthälm (Biertan, Sibiu), 1541, Sibiu, germană, pergament, cel mai vechi document aflat în custodia Camerei București; actul de întărire a unei siliști și a morii de vânt de pe apa Jijiei dat de Constantin Duca Mânăstirii lui Aron Vodă cu hramul „Sf. Niculae”, 1701 iulie 15, cel mai vechi document scris în limba română cu alfabet chirilic aflat în colecție; cererea avocatului Dr. Gustav Lindner către Tribunalul Magistratului Sibiu, 1869 ianuarie 30, Hermannstadt (Sibiu), germană, sigiliul notarului aplicat în ceară roșie; notă de informare adresată de Consiliul Camerei Aulice Regale Maghiare Administraţiei Camerale Cezaro-Crăieşti a comitatului Timiş, 1783 iulie 27, Pojon, latină, sigiliu timbrat; jurnalul Judecătoriei Ținutului Putna, 1838 octombrie 28, română (alfabet chirilic), sigiliu în fum.
Cititorii se pot bucura la secțiunea de carte rară de: Îndreptarea legii (Pravila lui Matei Basarab), Târgoviște, 1652; Biblia lui Martin Luthers, Nürnberg, Christoph und Paul Endtern, 1662; Corpus Iuris Civilis (Codificarea lui Iustinian 527–565), Colonia Munatiana (Basel), 1756; Regulamentul Organic al Țerei Romănesti, București, 1832; Règlement organique de la principauté de Moldavie (Regulamentul Organic al Moldovei), New York, 1833; Condica Criminală cu procedura ei întărită la 1850 de Domnitorul Țării Românești Barbu Dimitrie Știrbei, București, 1851; Legiuiri din Transilvania, Buletinul guvernului provincial pentru Marele Principat Transilvania, 1856; Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis M. Transilvaniae Principatus partiumque eidem adnexarum praescriptus (Procedurile sistemului judiciar al instanţelor din Transilvania), Viena, 1786; Manualul Administrativ al Principatului Moldovei, Iaşi, 1856; Buletinulu Hotărâriloru Curții de Cassațiune date în materie civile, București, 1872; Boerescu, B, Codicile Române seu Collecţiune de toate Legile României coprindendu: Codicile Civilu, …., a doua ediţiune, Bucureşti, 1873, iar la secțiunea de periodice de: Steoa Dunărei. Zimbrulu şi Vulturulu, Iași, 1860; Monitorul. Diar oficial al Ţerei Romănesci, București, 1861; Monitorul Oficialu al Moldovei, Iași, 1861; Monitorul Oficial al României, București, 1875.

Albumul prezintă și o selecție de documente și fotografii din fondurile de arhivă prin care s-a încercat, în diferite ipostaze, reliefarea biografiei și activității figurilor marcante ale României din perioada interbelică: membri ai Casei Regale a României, politicieni, oameni de știință, diplomați, profesori, medici, avocați, arhitecți, ofițeri, prelați, ziariști și redactori, scriitori și artiști plastici.

După cum a fost subliniat și în Argumentul acestui album, este „o lucrare care prezintă Arhiva Camerei București între Drept și Istorie, care promovează prin imagini artistice inedite fragmente ale științei juridice, pentru a oferi posibilitatea celor cu care interacționăm zi de zi, de la colegi la clienți, să perceapă exact spiritul și conținutul instituției de azi și să înțeleagă eforturile pe care le-am depus în cei 26 de ani de activitate pe acest tărâm conex profesiei noastre, cel al arhivisticii”.

Merită observată și calitatea conceptului editorial asigurată de colectivul Editurii Monitorul Oficial, pentru că – totuși – vorbim despre un ”album”, care trebuie să atragă cititorul prin informațiile furnizate, dar și prin modul în care sunt prezentate. Editat bilingv cu descrieri în limba română şi engleză, a fost îngrijit de Mihailovici Cosmin, directorul Direcției arhivă, cu participarea și implicarea nemijlocită a specialiștilor de la Arhivele Naționale care au descifrat, documentele scrise în paleografii (Mirela Comănescu, Ileana Dincă, Elena Mușat, Codruța Mihailovici, Octavian Dascăl, Laurențiu Szemkovics, Ileana Ratcu – profesor de paleografie germană). Dl Costin Șovagău a dat formă proiectului prin lentila aparatului de fotografiat.


Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici București