Press "Enter" to skip to content

Evaluarea după criteriile ESG
Iunie 2022

Prima Adunare Generală cu prezență fizică, după mai bine de 2 ani!

Companiile private sunt evaluate, în zilele noastre, după mai multe criterii. Acestea nu urmăresc doar performanța economică, valoarea lor ”de piață” ci și unele aspecte ce țin de modul în care aduc valoare în societatea în care se dezvoltă, de contribuția pe care o au la progresul comunității.

ESG este prescurtarea denumirii unuia dintre aceste criterii: Environmental, Social and Governance, o analiză a responsabilității față de mediu, a sprijinului acordat zonelor sau structurilor defavorizate din societate și a guvernării, care trebuie să fie orientată social, respectând însă regulile și principiile ce reglementează activitatea companiei.

Responsabilitatea față de mediu este criteriul care analizează activitatea companiilor după măsura în care acestea susțin și promovează politici de protejare a unui mediu sănătos, de la clădirile în care își desfășoară activitatea, tehnologia utilizată sau proiectele externe susținute din ”zona verde”. Criteriul social urmărește modul în care compania gestionează relația cu furnizorii, clienții, angajații și comunitățile în care activează. Analiza guvernării urmărește modul în care este condusă și controlată compania atât în interior cât și din exterior, dar și măsura în care sunt implementate recomandările formulate în urma controlului.

Aceste criterii sunt urmărite în special în mediul privat, cei interesați ținând seama de ESG atunci când decid dacă să investească sau nu într-o companie. Totuși, importanța lor nu poate fi limitată doar la sfera privată, din ce în ce mai des, ele fiind privite ca standarde și în alte forme de organizații. Și aceasta deoarece, percepția publică, și ea în schimbare, urmărește tendințele din zona privată și are așteptări similare și din sfera publică.

Camera București a urmat în ultimii ani aceste tendințe, chiar și în perioade dificile ca cea determinată de pandemie. Ne-am preocupat de mediu prin programe de colectare și valorificare selectivă a deșeurilor de hârtie, prin acțiunile anuale de plantare a copacilor, prin promovarea sportului printre notari, în acțiuni precum Crosul Notarilor sau prin articole publicate în ziarul nostru, Notar de București, pe teme de mediu, precum risipa, reciclarea sau un stil de viață sănătos.

Activitățile sociale au fost extrem de numeroase: susținerea unor asociații și fundații care facilitează accesul la educație și sănătate copiilor vulnerabili, donații în cărți pentru elevii din școlile rurale, cursuri de educație juridică în liceele bucureștene, cumpărarea unei imprimante Braille pentru un liceu cu elevi cu deficiențe de vedere, concursuri cu premii pentru studenții facultăților de drept, voluntariat pentru call-center-ul Direcției de Sănătate Publică București în acțiunea împotriva Covid-19, strângerea de fonduri pentru cetățenii refugiați din Ucraina. Cea mai recentă acțiune de strângere de fonduri organizată de Camera București și Fundația Notar 2006 în cadrul Adunării Generale din 4 iunie 2022, a avut ca rezultat achiziționarea unui aparat medical pentru copiii cu probleme respiratorii, primul de acest fel în spitalele publice din București.

Fiecare astfel de acțiune a fost un succes. Succesul nu este măsurat doar prin suma de bani obținută deși, în mod cert, aceasta este extrem de importantă pentru atingerea obiectivului stabilit; bunurile achiziționate pot schimba destinul unor oameni. La fel de important pentru noi este însă faptul că aceste acțiuni reprezintă rezultatul unui efort colectiv, al notarilor din Camera București. Cei care au contribuit au ales să susțină cauza socială propusă și au făcut-o în diverse forme: donând bani sau obiecte personale de valoare, cu mesaje de susținere, cu promovarea și implicarea în organizarea acțiunilor.

Publicitatea acestor acțiuni nu contravine ideii că binele se face în liniște. Promovarea lor are și scopul de conștientizare generală a rolului unor astfel de acțiuni. Criteriul social de evaluare din ESG este și pentru noi o măsură a valorii sociale a organizației noastre. Ne bucurăm de democrație, de piața liberă care ne permite să ne dezvoltăm propriile ”afaceri”, dar, așa cum știm, orice drepturi, vin la pachet și cu obligații față de cei care, indiferent de motive, au nevoie de sprijin în orice formă. Iar noi toți  înțelegem și putem să ne asumăm această responsabilitate socială. 

Cel de-al treilea criteriu de evaluare, cel al bunei guvernări este la fel de important pentru Camera București. Preocupați de modul în care activitatea notarială poate fi afectată de norme europene dificil de pus în practică, împreună cu Fundația Notar 2006, am pus la dispoziție notarilor publici Ghidul orientativ GDPR de prelucrare a datelor cu caracter personal în activitatea notarială. De asemenea, încercăm să oferim mijloace de susținere tehnologică pentru o mai bună organizare a activității, creând și punând la dispoziția notarilor aplicația E-CNPB.

O bună guvernare înseamnă însă și control. De aceea, în cadrul ultimei Adunări Generale din 4 iunie 2022, a fost prezentată o nouă strategie pentru controlul intern subliniindu-se că scopul activității de control este unul de îndrumare și prevenție. O bună guvernare nu înseamnă toleranță față de încălcarea legii, ci tocmai asigurarea respectării acesteia, în interesul general al membrilor organizației, dar și al beneficiarilor serviciilor oferite de aceasta. Controlul trebuie să fie un proces deschis, transparent, bazat pe standarde clare, motiv pentru care, principiile după care acesta se va desfășura au fost transmise membrilor Camerei pentru a culege observațiile acestora, urmând ca forma finală a controlului să țină seama de punctele de vedere primite.

Fiecare dintre noi își dorește ca biroul său notarial să funcționeze bine. Să nu uităm însă că, împreună, suntem Camera București, un puzzle complex, compus din imaginea fiecăruia dintre noi. Putem fi diferiți, în tonuri mai mult sau mai puțin blânde, imaginea de ansamblu va fi însă cea care va conta. Niciunul dintre noi nu o poate crea singur, însă este suficient ca unul să lipsească sau să fie în discordanță, pentru ca imaginea generală să fie compromisă.

Să încercăm, așadar, să păstrăm un standard ridicat, pentru ca organizația noastră profesională să fie una stabilă, respectată și puternică și pe care societatea să o considere un partener pe care poate conta. Și, să ne vedem sănătoși, la următoarea Adunare Generală!

Colegiul Director, Camera Notarilor Publici București