Press "Enter" to skip to content

Activitatea de publicitate mobiliară în cadrul Camerei Notarilor Publici București
Decembrie 2022

Așa cum ne-am propus începând cu numărul trecut, continuăm seria de interviuri ale colaboratorilor noștri din cadrul departamentelor Camerei Notarilor Publici București. Este important pentru notarii publicipentru publicul larg, să cunoască gama largă de servicii puse la dispoziția lor, prin aceste departamente, dar și pe oamenii care asigură coordonarea acestor activități.

Pentru acest număr am stat de vorbă cu doamna Elena Marinică, Șeful Serviciului Juridic, care s-a alăturat echipei Camerei Notarilor Publici București în anul 2010, odată cu preluarea de către Camerele Notarilor Publici Cameră a atribuțiilor privind aplicarea procedurii de apostilă și supralegalizare pe actele notariale, și care, ulterior, a preluat coordonarea activității Serviciului Juridic. Doamna Elena Marinică îmbină activitatea practică cu cea didactică, fiind lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Administrație Publică -Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).    

Serviciul Juridic are atribuții administrative în legătură cu acțiunile de control a activității notarilor publici, apostila și supralegalizarea actelor notariale, efectuarea înscrierilor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, relația cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, răspunsuri la sesizări precum și executarea de activități de îndrumare și asistență de specialitate juridică acordate birourilor notariale și celor interesați.

Pentru acest număr ne-am îndreptat în mod special atenția asupra departamentului de publicitate mobiliară. Prin acesta, Camera Notarilor Publici poate  poate efectua, la cerere, operațiuni de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) a ipotecilor mobiliare, gajurilor, privilegiilor, fiduciilor si altor operaţiuni asimilate acestora, în condiţiile legii.

N.B Spuneti-ne vă rugăm, care este legătura dintre Camera Notarilor Publici București și Registrul Național de Publicitate Mobiliară ?

E.M. Registrul Național de Publicitate Mobiliară reprezintă un sistem național electronic de interes public, o bază de date unică la nivel național de publicitate mobiliară în care se înscriu ipotecile mobiliare, gajurile, privilegiile, fiduciile și alte operaţiuni asimilate acestora, în condiţiile legii, potrivit art. 1 alin. 1 pct. d) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cu rolul de a arăta prin intermediul publicității mobiliare prioritatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege, inclusiv în situațiile de executare silită.

Întrucât Camera Notarilor Publici Bucureşti deține calitatea de agent al operatorului Uniunea Națională a Notarilor Publici București, prin intermediul Serviciului Juridic – compartimentul RNPM, Camera București efectuează operațiuni de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, la sediul central din Bucureşti, str. Știrbei Vodă nr.58, sector 1.

N.B. În ce condiții pot fi făcute aceste înregistrări?

E.M. Înscrierile și efectuarea căutărilor în RNPM se efectuează în baza formularelor transmise de solicitanți (personal sau în formă electronică – document TED), însoțite de actele care justifică interesul legitim al acestora. Pentru efectuarea unei înscrieri în RNPM sunt necesare:

formularul de aviz de garanție corespunzător tipului de aviz de garanție a cărui înscriere în arhivă este solicitată (persoana care adresează solicitarea de înscriere în RNPM trebuie să fie și cea care subscrie formularul și ale cărei date complete de identificare sunt înscrise în preambulul formularului de aviz de garanție),

împuternicirea (procură autentică ori împuternicire avocațială dublată de contractul de asistență juridică) dată de cel pe seama căruia se formulează solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de garanție respectiv, dacă cererea de înscriere este adresată printr-un reprezentant convențional ori, după caz, un certificat eliberat de Oficiul registrului comerțului dacă cererea este adresată pe seama unei persoane juridice înmatriculată în registrul comerțului de către o persoană fizică cu funcție de conducere, abilitată să reprezinte valabil entitatea juridică în raporturile cu terții,

dovada plății pentru înscrierea solicitată.

Pentru mai multe informații se poate accesa adresa https://cnpb.ro/publicitate-mobiliara sau se pot solicita informații suplimentare la adresa de e-mail: e-arhiva@cnpb.ro.

N.B. De ce credeți că este importantă această activitate ?

E.M. Activitatea de publicitate mobiliară sau în legătură cu aceasta, nu reprezintă un procent foarte mare în cadrul activității notariale. Cu toate acestea, deseori, în instrumentarea actelor și procedurilor notariale, notarii publici au nevoie să realizeze astfel de verificări sau înscrieri. Derularea acestui tip de activități prin intermediul serviciilor oferite de Camera Notarilor Publici București conferă siguranță notarului public cu privire la operațiunea efectuată. Încercăm să oferim explicații tuturor beneficiarilor acestui serviciu și să dăm curs solicitărilor într-un termen cât mai scurt, astfel încât activitatea notarială să se poate realiza în condiții maxime de siguranță.

N.B. Ce ne puteți spune în final ?

E.M. Compartimentul RNPM își dorește să răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea birourilor notariale și să îmbunătățească permanent activitatea de înscriere în RNPM, per ansamblu activitatea Camerei București, asigurând o gamă diversificată de servicii prestate, conexe activității notariale. De aceea, încurajăm birourile notariale să apeleze la efectuarea înscrierilor în RNPM prin intermediul Camerei București sau să îndrume clienții biroului notarial către compartimentul RNPM.