Press "Enter" to skip to content

Evenimentul Toamnei 2023: Conferinţa Camerei Bucureşti ”Mobilitate şi protecţie juridică în era digitală”
Septembrie 2023

Din cei aproape 30 de ani de notariat modern în România, puţini au fost cei nemarcaţi de crize: modificări legislative de amploare, unele venite aproape peste noapte, altele de neînţeles, unele dintre ele neaplicabile vreodată, iniţiative ce au pus în pericol securitatea unor proceduri sau însăşi existenţa profesiei, denominare, crize mondiale, crize imobiliare, pandemie, război şi multe altele. Nu a fost şi nu este uşor să rămânem în picioare atunci când lumea întreagă se clatină.

Ca în mijlocul fiecărei etape dificile, ne preocupă şi azi, pe fiecare în parte, cum ne putem descurca, acoperi cheltuielile birourilor, cum putem face faţă costurilor personale. Ne întrebăm dacă nivelul onorariilor mai reflectă acum complexitatea muncii noastre, dacă este rezonabil să primim doar responsabilităţi suplimentare nu însă şi suportul financiar pentru a le susţine. Nu, nu cred că este. Într-o ordine firească a lucrurilor, cel care răspunde nelimitat, civil şi penal pentru ceea ce s-a născut prin semnătura lui, nu ar trebui să fie remunerat cu mai puţin decât cel care a adus părţile la masă.

Cred însă că perioadele critice trebuie să ne fie şi cei mai buni profesori. Trebuie să evaluăm cum ne putem dezvolta învăţând lucruri noi, fiind deschişi unor oportunităţi, oferind răspunsuri la aşteptările şi căutările societăţii. Să fim prezenţi în viaţa urbei şi a oamenilor, oferind ceea ce ei aşteaptă să primească mereu de la noi: SOLUŢII rapide, eficiente, în limitele legii.

Se spune că cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi. Aşa este şi în profesie, ca să creşti trebuie să poţi vedea dincolo de ceea ce ai de făcut azi, la ceea ce ai putea avea de făcut mâine.

În ţara noastră, legislaţia civilă certifică rolul notarului, garant al securităţii şi legalităţii exercitării drepturilor individuale. Notarul are responsabilităţi importante în garantarea drepturilor minorilor, în cadrul familiei prin convenţii matrimoniale, locuinţa familiei, divorţ, în materia drepturilor reale, a obligaţiilor, în materia succesiunilor, aproape tot ce înseamnă procedură legală în viaţa civilă impune, într-o anumită măsură, prezenţa şi competenţa notarului.

În ultimii ani, din ce în ce mai des, procedurile pe care trebuie să le îndeplinim depăşesc limitele naţionale: părinţii minorilor care se despart vor să stabilească domiciliul acestora cu unul dintre părinţi în altă ţară; avem tot mai multe căsătorii mixte ale cetăţenilor români cu cetăţeni străini, unii de altă religie, cu regimuri matrimoniale complexe; tot mai multe bunuri au fost sau sunt deţinute pe teritoriul altor state sau cetăţenii străini dobândesc sau moştenesc bunuri în ţara noastră; ne lovim, mai nou, de active digitale în patrimoniul persoanelor decedate sau de căsătorii între persoane de acelaşi sex care aleg să trăiască, să dobândească bunuri sau să îşi crească copiii în ţara noastră. Discriminările, pe orice motiv, sunt incompatibile cu exercitarea profesiei iar notarul trebuie să găsească soluţii legale pentru a permite tuturor oamenilor, indiferent de sex, vârstă, orientare sexuală sau religioasă să îşi protejeze şi valorifice drepturile.

Datorită schimbărilor demografice din Europa şi din numeroase ţări de pe glob, instituţiile europene acordă şi ele, în ultimii ani, o atenţie sporită protecţiei adulţilor vulnerabili, regimurilor matrimoniale, succesiunilor internaţionale, încercând astfel să răspundă nevoilor unei populaţii a secolului 21 extrem de mobilă.

Problemele de drept internaţional privat pot fi însă extrem de complexe. De aceea credem că instruirea în această materie, în toate formele posibile, este esenţială. Reglementările europene au rolul de a evita conflictele între sistemele juridice în privinţa competenţelor, legii aplicabile, recunoaşterii şi executării măsurilor dispuse într-unul dintre statele membre. Iar noi vom putea identifica soluţii legale la aceste probleme complexe doar cunoscând aceste norme.

Conferinţa din toamna acestui an a fost răspunsul pe care l-am găsit în căutarea celor mai bune soluţii. Şi, pentru că am considerat că poate fi utilă familiarizarea cu problemele ce vor fi discutate înainte de începerea Conferinţei, am dedicat şi numărul din luna septembrie al Ziarului celor mai importante teme ce vor fi dezbătute.

Fără a avea pretenţia de a oferi răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră, Conferinţa din toamna acestui an îşi propune:

  • Să aducă în faţa dumneavoastră experţi din România şi din străinătate, specialişti în materia regimurilor matrimoniale, protecţia adulţilor vulnerabili, succesiunea digitală, protecţia persoanelor în era digitală;

  • Să faciliteze accesul notarilor publici din Camera Bucureşti la prelegeri susţinute de reprezentanţi ai unor instituţii europene care ne pot explica raţionamentul unor decizii cu impact asupra activităţii notariale;

  • Să faciliteze contactul cu notari din alte state care ne pot arăta modele de bune practici din activitatea lor naţională;

  • Să aducă împreună colegi notari preocupaţi de dezvoltarea profesională, dornici să primească şi să împărtăşească cunoştinţe noi pe teme de actualitate ce pot atrage noi competenţe profesionale.

Sperăm că veţi fi prezenţi într-un număr cât mai mare, că vă veţi bucura de tot ce va aduce acest eveniment şi că noi, echipa de organizare a acestuia, vom fi la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră.

Laura Badiu, Preşedintele Colegiului Director