Press "Enter" to skip to content

În expectativa prezentării intervenției domnului profesor Răzvan Rughiniș
Septembrie 2023

Despre „Societatea digitală și reglementări europene pentru protejarea acesteia: de la Digital Markets Act la AI Act” la conferința Camerei Notarilor Publici București din data de 28 octombrie 2023

Lumea juridică cunoaște și dezvoltă noi oportunități. De la idealiști, teoreticieni și vizionari, la pragmatici și practicieni, ne dorim ca automatizarea să ne ajute prin facilitarea resurselor de timp și financiare, păstrând componenta umană, să ne ajute în perfectarea activității.

Aceste două acte legislative au un impact profund asupra modului în care platformele digitale interacționează cu utilizatorii lor, precum și asupra modului în care sunt dezvoltate și utilizate tehnologiile de inteligență artificială. Ele deschid oportunități semnificative pentru consolidarea încrederii publicului în mediul digital și pentru reconstrucția spațiului public și a identității personale în această eră digitală.

Ne așteptăm ca domnul profesor Rughiniș să aducă o înțelegere comprehensivă a reglementărilor europene pentru protejarea societății digitale și cum acestea pot influența societatea și lumea juridică în viitor. De asemenea, ar putea stimula discuții și întrebări din partea audienței privind impactul și importanța acestor reglementări în activitatea notarială.

Ce este societatea digitală și ce așteptări am putea avea de la ea?

Societatea digitală” se referă la o societate în care tehnologia digitală joacă un rol central și a devenit o parte esențială a vieții cotidiene, a economiei și a interacțiunilor sociale. Într-o societate digitală, tehnologiile informatice, internetul și comunicațiile digitale sunt omniprezente și au un impact semnificativ asupra modului în care oamenii trăiesc, lucrează, comunică și se organizează. Toate acestea ar fi influențate de dezvoltarea tehnologică și de adoptarea legilor și reglementărilor care permit utilizarea tehnologiei digitale în procesele juridice.

Actul privind Serviciile Digitale, este o propunere legislativă a Uniunii Europene ce va deveni aplicabilă din februarie 2024, care are ca scop reglementarea platformelor online și a serviciilor digitale pentru a asigura un mediu digital mai sigur și mai transparent pentru consumatori și întreprinderi. Acest act face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, alături de Digital Markets Act, care se concentrează pe reglementarea puterii de piață a marilor platforme digitale.

Principalele obiective ale Actului privind Serviciile Digitale includ:

1. Responsabilitatea platformelor: Actul privind Serviciile Digitale introduce cerințe mai stricte privind modul în care platformele digitale gestionează conținutul ilegal sau dăunător postat de utilizatori. Platformele sunt obligate să aibă sisteme eficiente de raportare și eliminare a conținutului ilegal sau dăunător și să coopereze cu autoritățile pentru combaterea acestui conținut.

2. Transparență și control: Actul promovează transparența și controlul pentru utilizatori prin cerințe de notificare a modificărilor în termenii și condițiile platformelor și în politicile de moderare a conținutului. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a alege ce conținut vor să vadă și de a contesta deciziile de moderare a platformelor.

3. Interoperabilitate: Actul privind Serviciile Digitale încurajează interoperabilitatea și portabilitatea datelor pentru a încuraja concurența și pentru a permite utilizatorilor să-și mute datele între diferite platforme mai ușor.

4. Supervizare și sancțiuni: Propunerea prevede crearea unui organism de supraveghere pentru a monitoriza conformitatea platformelor cu reglementările și pentru a aplica sancțiuni în caz de nerespectare a acestora. Sancțiunile pot include amenzi semnificative pentru platforme.

5. Protejarea concurenței: În plus față de Actul privind Serviciile Digitale, Digital Markets Act se concentrează pe reglementarea puterii de piață a marilor platforme digitale pentru a asigura concurența corectă pe piața digitală.

Actul privind Serviciile Digitale este o inițiativă importantă pentru UE în eforturile sale de a reglementa și de a aduce claritate în mediul digital, protejând în același timp drepturile utilizatorilor și promovând o concurență mai sănătoasă.

AI Act are ca scop reglementarea dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale în Uniunea Europeană. Acest act se poate concentra pe etica inteligenței artificiale, evaluarea riscurilor și responsabilitatea, pentru a asigura condiții optime de dezvoltare și folosire a acestei tehnologii inovatoare. Prioritatea Parlamentului European este să se asigure că sistemele IA folosite în UE sunt sigure, transparente, trasabile, nediscriminatorii și ecologice. Sistemele IA trebuie supravegheate de oameni, nu prin procese automatizate, pentru a evita rezultatele dăunătoare. Pe 14 iunie 2023 Parlamentul European și-a adoptat poziția de negociere pe baza căreia vor începe discuțiile cu țările UE în Consiliu cu privire la forma finală a legii. Obiectivul este să se ajungă la un acord până la sfârșitul acestui an.

Astfel, într-o eră digitală în continuă expansiune, reglementările europene recente au devenit faruri de orientare în ceea ce privește societatea digitală și încrederea publicului în tehnologia mediului online. Actul privind Serviciile Digitale și Actul privind Inteligența Artificială reprezintă pași semnificativi în direcția definirii unui mediu digital european mai sigur, mai transparent și mai etic.

În expectativa aflării aplicabilității acestor acte în sfera contemporană a societății, pentru a o putea îmbrățișa pe cea a viitorului, mai ales prin tangența lor cu profesia de notar public, nu ne rămâne decât să rămânem curioși până în data de 28 octombrie, urmând ca mai apoi să privim cu optimism și să ne pregătim pentru ceea ce va urma – oare ce?.

Dragoș-Cristian Șărban, notar public,