Press "Enter" to skip to content

Mobilitate și Protecție Juridică în Era Digitală: Conferința Exemplară a Camerei Notarilor Publici București
Decembrie 2023

La Conferința ”Mobilitate și protecție juridică în era digitală”, organizată de Camera București în luna octombrie, au participat și colegi notari din alte Camere. Am vrut sa știm cum li s-a părut evenimentul nostru așa că am rugat un coleg din Camera Alba Iulia să ne transmită câteva gânduri.

Într-o inițiativă remarcabilă de promovare a schimbului de idei și experiențe, Camera Notarilor Publici București a găzduit în perioada 27-28 octombrie o conferință de excepție sub denumirea „Mobilitate și Protecție Juridică în Era Digitală”. Locul ales pentru desfășurarea evenimentului, Sala de Plen a Senatului României, a fost nu doar o alegere simbolică, ci și un cadru prestigios pentru dezbateri de înaltă calitate.

Conferința a adunat notari publici din întreaga țară, cu o participare pro-activă, în special din partea celor mai tineri profesioniști. Desfășurată pe parcursul a două zile, agenda a fost împărțită în trei paneluri tematice, fiecare aducând în prim-plan aspecte esențiale ale mobilității și protecției juridice în era digitală.

Un punct focal al discuțiilor a fost dificultatea în determinarea legii aplicabile în cazul regimurilor matrimoniale. Situațiile în care soții se căsătoresc într-un stat, locuiesc în altul și declară legea unui al treilea stat au generat un cadru juridic complex. Un exemplu elocvent a fost adus de procesul de transcriere a căsătoriilor românilor din diaspora, unde legea aplicabilă nu este întotdeauna legea română, chiar dacă este declarată ca atare la transcriere.

Un alt subiect abordat cu amploare a fost cel al parteneriatelor civile. În timp ce în context european acestea sunt deja recunoscute și reglementate, rigiditatea legislativă a României în această privință a fost pusă sub semnul întrebării. Participanții au argumentat că această rigiditate nu este doar nejustificată, ci contraproductivă, având în vedere schimbările sociale și preferințele tinerilor care, tot mai des, optează pentru parteneriate civile în detrimentul căsătoriei tradiționale.

Un aspect esențial care a fost adăugat la agenda discuțiilor a fost dificultatea recunoașterii drepturilor familiale la nivel internațional în cazul unor rapoarte de extraneitate. A fost subliniată complexitatea situațiilor în care persoanele se confruntă cu provocări legate de recunoașterea și protecția drepturilor lor familiale în afara granițelor naționale, precum si recunoașterea drepturilor lor familale doar de unul dintre statele de reședintă a soților.

Securitatea tranzacțiilor civile, verificarea validității documentelor și procurilor întocmite în alte state, precum și efectele și formalitățile de publicitate ale Certificatului European de Moștenitor, au fost subiectul unei dezbateri elaborate. Discuțiile au acoperit aspecte esențiale, precum modalitățile de evaluare a bunurilor, implicațiile fiscale și procesul de recunoaștere a Certificatului European de Moștenitor de către instituții din alte state. Această analiză cuprinzătoare a evidențiat nu doar complexitatea acestor procese, ci și necesitatea unei abordări coerente și uniforme pentru a asigura securitatea, eficiența și recunoașterea adecvată în contextul internațional.

De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită detaliilor privind moduri de tranzactionare a criptomonedelor. Prezentările au acoperit aspecte precum mecanismele de tranzacționare, securitatea, precum și implicațiile juridice si posibilitatea de acestora de a putea fi folosite in tranzaii notariale. Această dezbatere a adus în discutie si dificultățile pe care notarul public le are în a verifica o plată cu criptomonede efectiv pentru o utilizare responsabilă a acestor active digitale într-o societate în continuă evoluție.

Într-un efort de a aduce în prim-plan relevanța și impactul transformărilor digitale, conferința a abordat nu doar analiza funcționării inteligenței artificiale, ci și implicațiile, deficiențele și riscurile asociate. Prezentările au oferit o perspectivă detaliată asupra modului în care dezvoltarea și implementarea tehnologiilor AI în diverse domenii, nasc provocări și amenințări etice și nu aduc doar beneficii.

Unul dintre aspectele deosebit de apreciate ale conferinței a fost participarea unor experți internaționali, aducând perspective diverse și contribuind la o înțelegere mai profundă a provocărilor și oportunităților din sfera juridică, în contextul schimbărilor tehnologice. Evenimentul s-a dovedit a fi nu doar o platformă de discuții, ci și un cadru practic pentru îmbunătățirea practicilor notariale într-o lume din ce în ce mai digitalizată.

În paralel cu aspectele profesionale, conferința a fost o ocazie perfectă pentru participanți să socializeze și să se relaxeze într-un mediu mai puțin formal, contribuind la întărirea legăturilor și la schimbul de idei într-un cadru mai prietenos. Un moment deosebit a fost petrecerea organizată în cadrul evenimentului, unde participanții au avut șansa să experimenteze nu doar atmosfera jovială, ci și bucatele tradiționale locale. O atenție specială a fost acordată bucatelor tradiționale românești, oferind astfel și musafirilor străini o incursiune autentică în gastronomia locală. Aceste momente de socializare și descoperire a tradițiilor culinare au contribuit la crearea unei atmosfere calde și prietenoase în cadrul conferinței, aducând împreună participanți din diferite țări într-un spirit de comunitate notarială interconectată.

Flaviu Drăghici, notar public C.N.P. Alba – Iulia