Press "Enter" to skip to content

Notarii bucureșteni, alături de comunitatea franceză din București
Iunie 2024

În data de 17 aprilie 2024, la inițiativa Camerei Notarilor Publici București, date fiind numeroasele solicitări ale cetățenilor francezi cu reședința sau având centrul intereselor economice pe raza Curții de Apel București, a avut loc, la Sala Elvire Popesco de la Institutul Cultural Francez din București, o întâlnire a notarilor români francofoni cu resortisanții francezi, interesați de lămurirea unor probleme de drept pe care le întâmpină în viața curentă.

Astfel, în completarea acțiunilor deja binecunoscute, precum ziua porților deschise, Camera Notarilor Publici București a dorit să faciliteze accesul liber la consiliere juridică la cele mai înalte standarde nu doar cetățenilor români vorbitori de limba româna ci și altor categorii de persoane interesate, precum expaților francezi.

Rolul notarilor români este cu atât mai important cu cât activitatea consulară franceză exclude redactarea și încheierea actelor notariale, astfel că toate solicitările cetățenilor francezi cu reședința în România sunt de competența exclusivă a notarilor români.

Dr. Ioana Olaru, formator la Institutul Notarial Român, a prezentat la începutul sesiunii, atât pentru participanții prezenți fizic cât și pentru cei conectați în regim de video-conferință, câteva aspecte de interes la stabilirea reședinței lor în România: legea aplicabilă succesiunii, schimbarea automată a legii aplicabile regimului matrimonial, aspecte de fiscalitate a donațiilor și succesiunilor internaționale. Ulterior, alături de dr. Ioana Olaru, Carmen Dima și Maria Cazan, notari publici în Camera București, au răspuns concret întrebărilor expaților francezi, legate de legea aplicabilă succesiunii cetățenilor francezi cu reședința în România, cetățenilor francezi cu dublă cetățenie, română și franceză, regimul bunurilor dobândite pe teritoriul României, înstrăinarea bunurilor imobiliare situate pe teritoriul României, regimul TVA în cazul construcțiilor noi, posibilitatea pronunțării divorțului de către notarul public român în cazul cetățenilor francezi cu reședința în România și condițiile ce trebuie îndeplinite, situația continuării societății cu răspundere limitată cu sediul în România în cazul decesului asociatului francez, încheierea testamentelor pe teritoriul României, implicațiile fiscale ale succesiunii în România și în Franța pentru moștenitori.

Evenimentul a fost, credem noi, bine primit și apreciat atât de către participanți cât și de către personalul diplomatic și poate doar unul dintre numeroasele evenimente de acest tip, ce vor urma sa aibă loc.

Dr. Ioana Olaru, Carmen Dima și Maria Cazan