Press "Enter" to skip to content

Rezultatele chestionarului din luna ianuarie 2024
Martie 2024

Unul dintre principalele obiective ale Colegiului Director al Camerei București este de a-și organiza activitatea în funcție de opiniile, nevoile și așteptările notarilor publici ce compun Camera.

Pentru a avea o imagine cât mai clară și fidelă a acestor așteptări, am apreciat ca utilă creionarea unor întrebări al căror răspuns să ne poată folosi drept ghid pentru viitor. Chestionarul cu 18 întrebări a fost popularizat cu prilejul Adunării Generale din luna ianuarie a acestui an.

Am fost foarte bucuroși să constatăm că ați completat în număr mare acest chestionar (138 de răspunsuri). Vă asigurăm că am citit cu mare atenție răspunsurile și vom ține seama de recomandările făcute.

Vă împărtășim, în continuare o sinteză a răspunsurile primite pentru fiecare întrebare în parte:

 1. În pofida deselor modificări legislative și a sporirii numărului sarcinilor profesionale, considerați, în continuare, profesia atractivă pentru beneficiile materiale și colaterale (program de muncă flexibil, recunoaștere socială, apreciere în raport cu celelalte profesii juridice sau liberale)?

 

2. Cum apreciați numărul interacțiunilor cu colegii dumneavoastră, în afara adunărilor generale și a acțiunilor organizate de Cameră sau Fundația Notar 2006?

 3. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații?

4. În îndeplinirea atribuțiilor și a sarcinilor prevăzute de lege, cât de des vă socotiți stresat pe parcursul unei săptămâni obișnuite?5. În ce măsură sunteți mulțumit(ă) de activitatea Colegiului Director?

 6. Ce așteptări aveți de la activitatea Colegiului Director? Ținând seama de competențele sale stabilite prin lege, în ce domenii credeți că ar trebui să se mai implice acesta? (Vom evidenția în continuare câteva dintre răspunsurile pe care le-am primit de mai multe ori)

 • Ar trebui sa fie organizate mai multe dezbateri interactive pe teme profesionale;

 • Identificarea unor măsuri de stopare a paletei foarte largi a practicilor de concurență neloială;

 • Elaborarea unei aplicații integrate în toate serviciile (arhivă, succesiuni, apostilă, comunicări, etc.), care într-un final să ducă pe cât se poate (cu excepțiile prevăzute de lege) la eliminarea documentelor în formă materială;

 • Cursuri pentru angajații biroului/ liste cu persoane care doresc să se angajeze în birouri notariale;

 • Să promoveze mai mult beneficiile activității notariale față de populația țării.

 

7. În ce măsura apreciați activitatea Fundației ”Notar 2006”? 

8. Ce alte activități considerați că ar trebui organizate/susținute de Fundația ”Notar 2006”? (Vom evidenția în continuare câteva dintre răspunsurile pe care le-am regăsit de mai multe ori):

 • Mai multe activități în învățământ;

 • Sustinerea unor studenți cu posibilități materiale limitate;

 • Donații către copiii cu dizabilități;

 • Acțiuni pentru iubitorii de animale de companie;

 • Activități sportive.

 

9. În ce măsură considerați adevărate următoarele afirmații în raport cu activitatea de control a Colegiului Director?

10. În ce măsură sunteți mulțumit de modul de repartizare a Anexelor 24, potrivit principiului alfabetic și celui al proximității biroului notarial de ultimul domiciliu al defunctului?

11. Credeți că Anexele 24 ar trebui repartizate după alte criterii? Dacă da, care ar putea fi acelea?

 • Cele mai multe răspunsuri au fost în sensul că ”NU”, nu ar trebui schimbate actualele criterii ;

 • Alte criterii propuse :

  • Disponibilitate biroului notarial;

  • Numărul de dosare succesorale aflate deja pe rolul biroului notarial conform evidențelor Camerei;

  • Repartizarea să se facă în mod egal;

  • Repartizarea acestora către notarii cu activitate redusă, pentru a veni în sprijinul acestora.

 

12. Cum apreciați activitatea ziarului online al CNPB ”Notar de București”?

 13. Ce alte subiecte credeți că ar trebui abordate în următoarele numere ale publicației ”Notar de București” ? (Vom evidenția în continuare câteva dintre răspunsurile pe care le-am primit de mai multe ori):

 • Procedura succesorală cu elemente de extraneitate;

 • Tranzacțiile crypto. Inteligența artificială. Societățile de administrare a patrimoniului digital; impactul AI asupra profesiei;

 • Modificările fiscale cu impact în activitatea notarială;

 • Inventarul succesoral, procedura succesorală cu minori;

 • Poezii ale colegilor notari, teste de inteligență și puzzle-uri, recenzii de cărți.

 

14. Credeți că ar fi utilă organizarea unei conferințe a Camerei București, similară cu cea din toamna anului 2023? Dacă da, care ar fi temele ce ar trebui abordate?

 • Cele mai multe răspunsuri au fost în sensul că ”Da”, ar trebui să organizăm chiar mai des conferințe;

 • Dintre temele propuse cel mai frecvent:

  • Procedura succesorală cu elemente de extraneitate;

  • Proceduri existente în competența notarilor din UE, pe care notarii publici din România nu le au;

  • Continuarea temelor conferinței din octombrie 2023, digitalizare, inteligența artificială;

  • Fiscalitate.

 

15. În ce măsură credeți că următoarele acțiuni sunt benefice pentru dezvoltarea profesiei?

 1. Promovarea și susținerea unor parteneriate cu facultățile de drept;

 2. Organizarea unor dezbateri/conferințe adresate publicului larg pe teme notariale;

 3. Asocierea cu alte organizații în susținerea unor cauze umanitare;

 4. Participarea unor reprezentanți ai profesiei la manifestări de tipul târguri imobiliare;

 5. Promovarea profesiei în mediul online, în emisiuni radio/tv;

 6. Acordarea de consultații gratuite în cadrul unor evenimente de tipul ”ziua porților deschise”

 

16. Cum apreciați relația cu departamentele Camerei Notarilor Publici București?

17. În ce măsură credeți că următoarele măsuri ar putea îmbunătăți activitatea departamentelor Camerei, inclusiv a departamentului de arhivă? 

 

 

 1. Păstrarea/solicitarea doar a documentelor esențiale (inclusiv la matca actelor arhivate);

 2. Păstrarea numai în format digital a documentelor, altele decât documentele în original și duplicat;

 3. Creșterea tarifelor percepute terților;

 4. Creșterea tarifelor percepute notarilor.

 

18. Credeți că activitatea dumneavoastră ar putea fi îmbunătățită prin folosirea unor soluții digitale? În care dintre următoarele domenii?

Pentru Colegiul Director, Horia Radu, notar public