Press "Enter" to skip to content

Protocol de colaborare cu Facultatea de Drept a Universității București
Iunie 2024

În luna mai a acestui an, Camera Notarilor Publici București a încheiat un Protocol de colaborare cu Facultatea de Drept a Universității București ce va constitui cadrul necesar pentru mai multe activități comune în domenii de interes pentru dezvoltarea activității notariale.

Pricipalul obiectiv urmărit prin acest parteneriat a fost facilitarea accesului notarilor din Camera București la forme noi de pregătire teoretică, cu precădere în materii actuale, complexe, în care cercetarea academică s-a dezvoltat în ultimii ani. Am urmărit, de asemenea, și popularizarea, în mediul academic, a unor probleme identificate în practică notarială ce nu își găsesc rezolvarea în dispozițiile legale sau în cercetările doctrinare publicate până în prezent. Facultatea de Drept a fost deschisă ideii de a organiza, în parteneriat cu instituția noastră, cursuri, seminare sau chiar programe anuale specializate, acoperind teme complexe, așa cum sunt cel fiscal, cel al dreptului european sau cel al noilor tehnologii.

Forma principală de pregătire profesională continuă a notarilor în funcție rămâne Institutul Notarial Român, cel care oferă practicienilor opțiuni de educare aplicată, lectorii răspunzând cu precădere, în expunerile lor, întrebărilor adresate de practicieni. Colaborarea cu Facultatea de Drept, una dintre cele mai valoroase instituții de educație juridică din țară, poate aduce notarilor din Camera București posibilitatea unei instruiri prioritar teoretice, facilitând acestora accesul la cursuri ținute de unii dintre cei mai importanți membri ai mediului academic din țară. Un prim pas în această direcție a fost făcut atunci când, la invitația noastră, doamna Andra Roxana Trandafir, Prodecan, un teoretician și practician de excepție, a participat la workshopul de drept penal organizat în luna martie a acestui an. Ne dorim ca, din toamnă, să reluăm acest proiect alături de alți invitați din cadrul Facultății de drept a Universității din București.

Sunt convinsă că, în cadrul acestei colaborări cu Facultatea de Drept, vor putea fi dezvoltate studii și cercetări în domeniul dreptului notarial, practicienii și cadrele didactice având oportunitatea de a colabora pentru a identifica și analiza problemele actuale din practica notarială, contribuind astfel la dezvoltarea unor practici corecte și eficiente. Cu siguranță practica notarială este extrem de ofertantă în privința situațiilor juridice în care lipsește cadrul legal necesar, mediul academic având posibilitatea de a cerceta și argumenta chiar în favoarea unor inițiative legilative ce vor pune în acord nevoile societății cu baza legislativă națională.

Vă încurajez, dragi colegi notari din Camera București, să profitați de oportunitățile oferite prin această colaborare și să participați activ la evenimentele ce vor fi organizate. Nu uitați că pregătirea continuă este esențială pentru menținerea unui standard înalt de profesionalism și pentru asigurarea unor servicii de calitate pentru comunitate. Într-un context juridic dinamic, notarii trebuie să ofere servicii de înaltă calitate și să răspundă provocărilor unei societăți în continuă transformare. Chiar dacă trăim vremuri în care reclama, în toate formele posibile, inclusiv prin rețelele sociale populare, pare a fi cheia succesului, clienții vor rămâne fideli în cele din urmă, acelor care caută și identifică soluțiile legale cele mai potrivite pentru nevoile lor, celor care își desfășoară activitatea cu răbdare, onestitate și profesionalism.

Dr. Laura Badiu, Președintele Colegiului Director